Contact
info@enpro.gr
Global
Eth.Antistaseos 22
Αυτοματισμοί
Ασφάλεια – Απόδοση – Αξιοπιστία
automatismoi enpro

Αυτοματισμοί

Ασφάλεια – Απόδοση – Αξιοπιστία

Το Σύστημα Αυτόματου Ελέγχου και Διαχείρισης Ενεργειακών Συστημάτων συντονίζει και υποστηρίζει τη λειτουργία του μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού μίας εγκατάστασης.
Η κεντρική μονάδα του συστήματος αποτελείται από το βιομηχανικού τύπου PLC της Siemens, ανοιχτού κώδικα, με πλήρη επεκτασιμότητα και υποστήριξη. Το υλικό είναι ευρέως διαδεδομένο στην αγορά και μπορεί να υποστηριχθεί από οποιονδήποτε προγραμματιστή, χωρίς να είναι δεσμευμένος ο χρήστης-πελάτης σε μία μόνο εταιρεία.

Στην κεντρική μονάδα και στις κάρτες επέκτασης συνδέονται αισθητήρες, χειριστήρια, μονάδες απεικόνισης, κάρτες επικοινωνίας και άλλα πιο εξειδικευμένα module, προσφέροντας τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία λειτουργίας που υπάρχει παγκοσμίως αυτήν τη στιγμή στο χώρο του αυτοματισμού. Πρόκειται για ένα σύστημα βιομηχανικών προδιαγραφών και απαιτήσεων, ειδικά προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του μηχανοστασίου και ιδιαίτερα φιλικό προς το χρήστη.

Προσφέρει α) παρακολούθηση του συστήματος σε πραγματικό χρόνο (λειτουργία μερών, θερμοκρασίες νερού, κατανάλωση ρεύματος, κ.τ.λ.), β) άμεση αναφορά βλαβών στο προσωπικό συντήρησης (επιτόπια και απομακρυσμένη), γ) χειροκίνητη διαχείριση των επιμέρους τμημάτων σε τοπική οθόνη ελέγχου και δ) γραφική απεικόνιση απομακρυσμένα σε υπολογιστή.

Μέσα από την πλήρη καταγραφή της “συμπεριφοράς” του συστήματος και των επιμέρους μερών, μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για τη λειτουργία του και να μελετηθούν τα σενάρια βέλτιστης λειτουργίας. Το λογισμικό βελτιστοποιεί και προσαρμόζει τη λειτουργία του συστήματος στις πιο αποδοτικές συνθήκες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε απομακρυσμένες εγκαταστάσεις, όπως τα αντλιοστάσια παροχής νερού σε πόλεις, είναι δυνατή η τοποθέτηση μονάδων τηλεελέγχου, οι οποίες συνδέονται με το κεντρικό σημείο διαχείρισης, ώστε να δίνουν μεγέθη που αφορούν στην παροχή, την ποιότητα, τις βλάβες κ.λπ. Ο χειρισμός γίνεται κεντρικά, χωρίς τη μετάβαση σε πιθανόν δύσβατα σημεία, πρακτική που θα επιβάρυνε με επιπλέον κόστος.

Μονάδες Παραγωγής Θερμότητας (αντλίες θερμότητας, ψύκτες, λέβητες)

Το Σύστημα Αυτόματου Ελέγχου ορίζει δυναμικά τα όρια λειτουργίας, το χρονοπρόγραμμα, την αλληλουχία και τις εναλλαγές. Παράλληλα, εκμεταλλεύεται τα δευτερεύοντα συστήματα που ενδέχεται να διαθέτει – όπως η ανάκτηση θερμότητας – και συνδυάζει με εναλλακτικά σενάρια τη συνεργασία μεταξύ των συστημάτων.

Ηλιακά πεδία

Ακολουθεί σενάρια στατικά ή δυναμικά για την πλήρη εκμετάλλευση της ενέργειας που παράγεται από τον ήλιο, ελέγχοντας την ταχύτητα ροής και διανομής στα δοχεία αποθήκευσης. Μπορούν να οριστούν δυναμικά σενάρια λειτουργίας ανάλογα με τις συνθήκες και να διαφοροποιούνται τα όρια ενεργοποίησης των εναλλακτικών μονάδων παραγωγής θερμότητας.

Αντλίες κυκλοφορίας

Ορίζει τη λειτουργία τους, την αλληλουχία και την εναλλαγή σε συγκρότημα αντλιών, τα χαρακτηριστικά της ανακυκλοφορίας και την ταχύτητα λειτουργίας τους (Ιnverter).

Ηλεκτροβάνες

Το Σύστημα Αυτόματου Ελέγχου διαχειρίζεται τη λειτουργία του υδραυλικού δικτύου αυτόματα ώστε να επιτυγχάνονται η ορθή και η αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος, αλλά και να βελτιστοποιείται όταν υπάρχει πρόσμειξη νερού διαφορετικών θερμοκρασιών ή αποκοπή κλάδων, έλεγχος γεωθερμίας ή ανάκτησης.

Τερματικές μονάδες

Ελέγχει τη λειτουργία και τα όρια λειτουργίας των τερματικών μονάδων με χειροκίνητο κεντρικό ή απομακρυσμένο έλεγχο, ενώ ορίζει σενάρια λειτουργίας στατικά ή σύνθετα δυναμικά με την τοποθέτηση επιπλέον αισθητηρίων που δίνουν παραπάνω “πληροφόρηση” στο σύστημα.
automatismoi2-enpro
automatismoi3-enpro
automatismoi4-enpro

Σύστημα αυτόματου ελέγχου

Εξαερισμός

Διαχειρίζεται πλήρως τη λειτουργία του συστήματος αερισμού με χειροκίνητο κεντρικό ή απομακρυσμένο έλεγχο και μπορεί να επεκταθεί σε πιο δυναμικό σύστημα διαμόρφωσης λειτουργίας, με γνώμονα τη βέλτιστη ενεργειακά λειτουργία, λαμβάνοντας υπόψη – σε πιο σύνθετες εφαρμογές – την ποιότητα του αέρα.

Αντλητικά συστήματα

Η λειτουργία των αντλητικών συστημάτων συντονίζεται από το Σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζονται ο αποδοτικότερος έλεγχος και η άμεση ενημέρωση – με alarm – στον κεντρικό πίνακα, αλλά και στέλνοντας απομακρυσμένη ειδοποίηση. Επιπλέον, το αρχείο καταγραφής μπορεί να αξιοποιηθεί για συμπεράσματα βλαβών στην εγκατάσταση.

Διασύνδεση με συστήματα διαχείρισης ξενοδοχείου

Το Σύστημα Αυτοματισμού μπορεί να συνεργαστεί με τα συστήματα διαχείρισης ξενοδοχείου και βάσει των απαιτήσεων χρήσης του κάθε χώρου (κοινόχρηστων ή δωματίων) να ελέγχει τα συστήματα, μεταξύ άλλων, ψύξης-θέρμανσης και φωτισμού κάθε εγκατάστασης.

Μονάδες μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων (βιολογικοί καθαρισμοί)

Ο έλεγχος των αντλιών μεταφοράς λυμάτων και η λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας (βιολογικοί καθαρισμοί) γίνονται από το σύστημα βάσει εξατομικευμένων ή ιδιαίτερων απαιτήσεων και σεναρίων λειτουργίας.

Συστήματα επεξεργασίας νερού

Τα συγκροτήματα επεξεργασίας νερού μπορούν πλέον να δουλεύουν πιο δυναμικά και σε πλήρη συνάρτηση με τη λειτουργία του υπόλοιπου συστήματος. Επίσης, συστήματα αυτοματισμού αναπτύσσονται και τοποθετούνται εντός των μονάδων επεξεργασίας νερού, από το Τμήμα Αυτοματισμού της Enpro Τεχνική.

Πιεστικά Συγκροτήματα

Στα πιεστικά συγκροτήματα βρίσκουν πεδίο εφαρμογής τα σενάρια λειτουργίας, ειδικά σε συγκροτήματα με αντλίες Inverter. Παράλληλα, μπορεί να βελτιστοποιηθεί η αλληλουχία των αντλιών ή η εναλλαγή και ο ορισμός κύριας αντλίας. Σημειώνεται ότι, μέσω της καταγραφής των δεδομένων του υδραυλικού δικτύου, γίνεται εξαγωγή δεδομένων κατανάλωσης ρεύματος και νερού, ωρών λειτουργίας και κατανάλωσης αιχμής, καθώς και ασφαλούς λειτουργίας, με ειδοποιήσεις σφάλματος και εκτέλεση σεναρίου λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης των αντλιών, ώστε να μη μείνει το συγκρότημα εκτός λειτουργίας.