Επικοινωνία
info@enpro.gr
Διεύθυνση
Εθν. Αντιστασεως 22
brigde enpro

Ψύξη – Θέρμανση – ZNX

Δημιουργούμε συνθήκες θερμικής άνεσης…

με συστήματα θέρμανσης-ψύξης. Η επίτευξη των συνθηκών θερμικής άνεσης είναι το απόλυτο ζητούμενο σε κάθε είδους κτηριακή εγκατάσταση (μεταξύ άλλων, σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακές μονάδες και καταστήματα). Για το σκοπό αυτό, μελετάμε και εφαρμόζουμε λύσεις που ελέγχουν τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Ταυτόχρονα, ικανοποιούμε πρόσθετες ανάγκες, όπως την παροχή ζεστού νερού χρήσης, στην κατάλληλη θερμοκρασία, για τις καθημερινές ανάγκες των ενοίκων.

Σε κάθε είδους εγκατάσταση…

όπως σε χώρους φιλοξενίας, εμπορικούς και επαγγελματικούς χώρους, σε αθλητικές εγκαταστάσεις και σημεία συναθροίσεων, σε κατοικίες, και πολυκατοικίες.

Εγγυόμαστε κατάλληλες συνθήκες…

για την απρόσκοπτη λειτουργία του ευαίσθητου μηχανολογικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού – όπως το data center – με παράλληλη εξασφάλιση των συνθηκών άνεσης των εργαζομένων στους χώρους εργασίας τους.

Χρησιμοποιούμε μεθόδους…

λαμβάνοντας υπ’ όψιν την τοποθεσία της εγκατάστασης. Ειδικότερα, εκμεταλλευόμαστε πλήρως τους διαθέσιμους φυσικούς πόρους – όπως είναι η ηλιακή ακτινοβολία και η θερμοκρασία του αέρα περιβάλλοντος, καθώς και το διαθέσιμο γεωθερμικό δυναμικό της κάθε περιοχής – συνδυάζοντάς τους με έξυπνα συστήματα διαχείρισης και παραγωγής θερμότητας, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την οικονομική λειτουργία στο βέλτιστο βαθμό και την προστασία του περιβάλλοντος.

Θερμανση

Μία εγκατάσταση θέρμανσης θεωρείται επιτυχημένη όταν θερμαίνει σωστά και στο βαθμό που πρέπει, παράλληλα όμως με την οικονομική και ασφαλή λειτουργία της. Προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω, απαιτείται σωστή μελέτη, που να περιλαμβάνει:

• Τεχνικά χαρακτηριστικά και μεγέθη του εξοπλισμού
• Ακριβή υπολογισμό των θερμικών απαιτήσεων
• Καλό σχεδιασμό των δικτύων διανομής
• Σωστή διάταξη του εξοπλισμού του συστήματος
• Λειτουργική σύνδεση και ρύθμιση των διαφόρων στοιχείων.

Για την Enpro Τεχνική, η επιλογή του τύπου της μονάδας παραγωγής και η ισχύς αυτής αποτελεί βασική προτεραιότητα και στηρίζεται στον υπολογισμό των βασικών κλιματικών και γεωγραφικών παραμέτρων, αλλά και των θερμικών απωλειών του κτηρίου.

Λαμβάνεται πάντα υπ’ όψιν η κατάλληλη αξιοποίηση των φυσικών πόρων της περιοχής εγκατάστασης (θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος, γεωθερμικό δυναμικό κ.λπ.), ώστε κατά τη λειτουργία παραγωγής να είναι εφικτή η χρήση τους για οικονομία και απόδοση ανάλογη των προσφερόμενων μεγεθών.

Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, μελετώνται λύσεις, σύμφωνα με τις οποίες γίνεται εγκατάσταση μονάδων παραγωγής διαφορετικής τεχνολογίας (λέβητας με αντλίες θερμότητας κ.λπ.), ανάλογα με το αποτέλεσμα που επιδιώκεται.
Παράλληλα, συνυπολογίζοντας τις συνθήκες του χώρου εγκατάστασης, επιλέγονται συστήματα απευθείας εκτόνωσης ή προτιμώνται εναλλακτικά συστήματα νερού.

Συνοψίζοντας, ο σχεδιασμός, που ακολουθείται από την Enpro Τεχνική για εγκαταστάσεις θέρμανσης χωρίς προβλήματα και με απόδοση στην επένδυση, βασίζεται στη σωστή μελέτη, την τεχνική εφαρμογή, τη χρήση εξοπλισμού για σωστή και οικονομική λειτουργία, αλλά και στην περιοδική-προληπτική συντήρηση εγκατάστασης.

Κλιματισμός

Μία εγκατάσταση κλιματισμού θεωρείται επιτυχημένη όταν κατά τη λειτουργία της διατηρούνται σταθερές οι τιμές της θερμικής άνεσης, με την παράλληλη ασφαλή και οικονομική λειτουργία της.Προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω, απαιτείται λεπτομερής μελέτη, που να περιλαμβάνει:

• Τεχνικά χαρακτηριστικά και μεγέθη του εξοπλισμού
• Ακριβή υπολογισμό των θερμικών απαιτήσεων
• Ανάγκη ελέγχου της ποιότητας του αέρα
• Προσαγωγή νωπού αέρα
• Ανάγκες εξαερισμού του χώρου ανάλογα με τη χρήση του
• Καλό σχεδιασμό των δικτύων διανομής
• Σωστή διάταξη του εξοπλισμού του συστήματος
• Λειτουργική σύνδεση και ρύθμιση των διαφόρων στοιχείων.

Οι προσφερόμενες λύσεις κλιματισμού με τοπικές μονάδες ή κεντρικές εγκαταστάσεις σε κατοικίες και μεγάλους-πολυσύνθετους χώρους είναι αρκετές.
Η κάθε εγκατάσταση μελετάται εξαρχής, σύμφωνα με τα παραπάνω, από αυστηρά επιλεγμένο και άψογα καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό με εξειδίκευση στην κυκλοφορία, τη θερμική άνεση και την ποιότητα του αέρα.
Παράλληλα, υπάρχει μέριμνα για την αξιοποίηση των πηγών θερμότητας, όπως είναι οι αντλίες θερμότητας ή οι ψύκτες αέρα-νερού, η γεωθερμία, οι μονάδες απευθείας εκτόνωσης (multi, split, v) και οι λέβητες.

Η Enpro Τεχνική αναλαμβάνει τη μελέτη και την κατασκευή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων κλιματισμού και ψύξης (τοπικές και κεντρικές), έχοντας μακρόχρονη εμπειρία στο πεδίο σχεδιασμού και εφαρμογής, σε κτήρια ποικίλων χρήσεων (μεταξύ άλλων, γραφεία, κατοικίες, πολυκατοικίες και ξενοδοχεία).

Συνοπτικά, η Enpro Τεχνική παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις “με το κλειδί στο χέρι” για κλιματισμό ή ψύξη χώρων, με τη χρήση οποιασδήποτε τεχνολογίας, αναλαμβάνοντας τη μελέτη και την κατασκευή.
Εξάλλου, το άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, με την εμπειρία που έχει αποκτήσει από τις μελέτες και τις εγκαταστάσεις που έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί στον τομέα του κλιματισμού και της ψύξης κτηρίων, εγγυάται την άρτια τεχνική εγκατάσταση, διασφαλίζοντας πρωτίστως τη σωστή, αποδοτική και οικονομική λειτουργία αυτής.

Ηλιοθερμικά Συστήματα

Η ηλιοθερμία είναι η μέθοδος με την οποία αξιοποιείται η ηλιακή ενέργεια για χρήση σε εγκαταστάσεις θέρμανσης, αλλά και για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.
Τα ηλιοθερμικά συστήματα συλλέγουν ηλιακή ακτινοβολία και τη μετατρέπουν σε θερμική ενέργεια, που μετέπειτα μπορεί να παράξει ζεστό νερό χρήσης και να ενισχύσει το σύστημα θέρμανσης χώρων, ενώ μέσω της κατάλληλής τεχνολογίας είναι εφικτή η παραγωγή ηλεκτρισμού.Υπάρχουν πολλά είδη ηλιοθερμικών συστημάτων. Η διαφορά τους έγκειται στο βαθμό θερμότητας που μπορούν να παράξουν, δηλαδή ως χαμηλής, μέσης ή υψηλής θερμοκρασίας συλλέκτες.

Οι χαμηλής και μέσης θερμοκρασίας συλλέκτες είναι επίπεδες πλάκες που παγιδεύουν την ηλιακή ενέργεια, αξιοποιώντας το φαινόμενο του θερμοκηπίου για να ζεστάνουν νερό μέσα στο πλαίσιο. Αυτά τα συστήματα παράγουν ζεστό νερό για οικιακή ή βιομηχανική χρήση. Τα ηλιοθερμικά συστήματα υψηλής θερμοκρασίας χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρισμού.

Χρήση
Τα ηλιοθερμικά συστήματα χρησιμοποιούνται σε κεντρικές μονάδες παραγωγής ενέργειας, αλλά και σε νοικοκυριά, για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών (ζεστό νερό, θέρμανση). Η απόδοσή τους είναι ανάλογη με την ολική ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει στην οριζόντια επιφάνεια του συλλέκτη. Στον ελλαδικό χώρο, η μεσαία ετήσια ηλιακή ακτινοβολία κυμαίνεται από 1.450 στα βόρεια έως 1.950 κιλοβατώρες ανά τετραγωνικό μέτρο στην Κρήτη και την Κύπρο. Η ολική ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να μετρηθεί με όργανα, όπως το πυρανόμετρο.

Πλεονεκτήματα
• Εξοικονόμηση καυσίμου
• Μείωση ρύπων
• Προστασία του περιβάλλοντος
• Μειωμένη συντήρηση
• Πολύ γρήγορη απόσβεση της επένδυσης
• Μη κατάργηση του υπάρχοντος συστήματος θέρμανσης
• Πολύ μικρές παρεμβάσεις σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις.

Τα ηλιοθερμικά συστήματα βρίσκουν εφαρμογές σε χώρους φιλοξενίας, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, σχολεία, κολυμβητήρια, γυμναστήρια και γήπεδα, καλύπτοντας μεγάλο ποσοστό των ενεργειακών τους αναγκών. Σημειώνεται ότι μια ακόμη σημαντική εφαρμογή αφορά στη θέρμανση του νερού της πισίνας.
Τα έξοδα θέρμανσης και χρήσης ζεστού νερού είναι πάγια, γιατί καλύπτουν άμεσες ανάγκες. Το κόστος εγκατάστασης ενός ηλιοθερμικού συστήματος ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος, αλλά το μεγάλο πλεονέκτημα ενός τέτοιου συστήματος είναι ότι μετά την απόσβεση δεν απαιτείται κανένα κόστος λειτουργίας.
Σε αντίστοιχες εφαρμογές, η Enpro Τεχνική με την κατάλληλη μελέτη και εφαρμογή έχει επιτύχει εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό έως και 80% και έχει περιορίσει το χρόνο απόσβεσης της επένδυσης σε περίπου 3,5 έτη.

Παραγωγή ΖΝΧ

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την μελέτη και κατασκευή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων θέρμανσης (τοπικές και κεντρικές) και με συμπαραγωγή κεντρικής παραγωγής ζεστών νερών χρήσης. Έχουμε μελετήσει και κατασκευάσει πολλές εγκαταστάσεις θέρμανσης σε κτίρια διαφόρων χρήσεων (γραφεία, κατοικίες, πολυκατοικίες, ξενοδοχεία, βιομηχανίες, εμπορικά κέντρα κλπ).

Η εταιρία μας παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις «με το κλειδί στο χέρι» για θέρμανση, και ζεστά νερά χρήσης με την χρήση οποιασδήποτε τεχνολογίας αναλαμβάνοντας την μελέτη και κατασκευή. Η εμπειρία μας από τις μελέτες και τις εγκαταστάσεις που έχουμε κατασκευάσει στον τομέα της θέρμανσης κτιρίων εγγυάται μια άρτια τεχνική εγκατάσταση και σωστή, αποδοτική, οικονομική λειτουργία αυτής.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε αναλυτικές τεχνοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με την ιδιαιτερότητα της δική σας περίπτωσης. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης σε εγκατάσταση που λειτουργεί για να δείτε από κοντά την ποιότητα κατασκευής και λειτουργία της.

Ενδοδαπέδια θέρμανση

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την μελέτη και κατασκευή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων θέρμανσης (τοπικές και κεντρικές) και με συμπαραγωγή κεντρικής παραγωγής ζεστών νερών χρήσης. Έχουμε μελετήσει και κατασκευάσει πολλές εγκαταστάσεις θέρμανσης σε κτίρια διαφόρων χρήσεων (γραφεία, κατοικίες, πολυκατοικίες, ξενοδοχεία, βιομηχανίες, εμπορικά κέντρα κλπ).

Η εταιρία μας παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις «με το κλειδί στο χέρι» για θέρμανση, και ζεστά νερά χρήσης με την χρήση οποιασδήποτε τεχνολογίας αναλαμβάνοντας την μελέτη και κατασκευή. Η εμπειρία μας από τις μελέτες και τις εγκαταστάσεις που έχουμε κατασκευάσει στον τομέα της θέρμανσης κτιρίων εγγυάται μια άρτια τεχνική εγκατάσταση και σωστή, αποδοτική, οικονομική λειτουργία αυτής.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε αναλυτικές τεχνοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με την ιδιαιτερότητα της δική σας περίπτωσης. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης σε εγκατάσταση που λειτουργεί για να δείτε από κοντά την ποιότητα κατασκευής και λειτουργία της.

erga enpro
energy enpro
solar-panels-enpro
Ενδοδαπέδια-θέρμανση-enpro

Λύσεις Εμπιστοσύνης

Στην Enpro Τεχνική σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ολοκληρωμένα συστήματα θέρμανσης και ψύξης που εναρμονίζονται πλήρως με τις ενεργειακές ανάγκες του χώρου σας.
Προσφέρουμε αξιόπιστες αλλά και αποδοτικές λύσεις ψύξης, θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης για κάθε είδους κτήριο, μικρό ή μεγάλο – κατοικία, ξενοδοχείο ή επαγγελματικό χώρο.
Παράλληλα, ειδικευόμαστε και στις βιομηχανικές εφαρμογές των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, όπως ψύξη μηχανημάτων σε βιοτεχνίες/βιομηχανίες ή θέρμανση πρώτων υλών και νερού πισίνας, ψύξη σε κέντρα δεδομένων (data center), τηλεφωνικά κέντρα κ.α.

Εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων

Στην Enpro Τεχνική χρησιμοποιούμε σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους, ώστε να παρέχουμε ποιοτικές λύσεις με γρήγορη απόσβεση. Το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό σχεδιάζει εξ’ ολοκλήρου τη μελέτη του χώρου, ώστε οι προτάσεις μας να είναι προσαρμοσμένες στις εξατομικευμένες ανάγκες του εκάστοτε χρήστη.
Ακολούθως, οι προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης παρουσιάζονται στον πελάτη, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους υφιστάμενους ενεργειακούς και οικονομικούς δείκτες τής υπό μελέτη εγκατάστασης, για την τεκμηριωμένη εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.
Προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε κυβερνητικούς και εμπορικούς οργανισμούς, δίνουμε έμφαση στην εξατομικευμένη και υπεύθυνη εξυπηρέτηση και επικεντρωνόμαστε σε οικονομικά αποδοτικές προσεγγίσεις, οι οποίες μας επιτρέπουν να παρέχουμε τεχνολογικές λύσεις, διατηρώντας παράλληλα το κόστος σε χαμηλά επίπεδα.
Παρέχουμε έξυπνες, καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις για πελάτες που δραστηριοποιούνται στους τομείς του λιανεμπορίου, της υγείας, της εκπαίδευσης και της φιλοξενίας.